"שנים יחדו" - האמנם ילכו?

בישראל של היום יש התופסים את הדמוקרטיה כאיום על היהדות, ואחרים רואים דווקא ביהדות איום על הדמוקרטיה. שיעור הולך וגדל בציבור הישראלי רואה בשני העולמות הללו עולמות דיכוטומיים שאינם יכולים להתקיים יחדיו. כיצד באה מורכבות זו לידי ביטוי במערכת החינוך? נכיצד יש לחנך את
התלמידים על רקע העולם המורכב של זהויות והשקפות מתנגשות? כינוס לרגל צאת הספר "שְׁנַיִם יַחְדָּו: מורה דרך לחינוך יהודי ודמוקרטי" מאת אדר כהן. 
יום שני, כ"ז חשוון תשע"ו , 9 בנובמבר 2015, במכון הישראלי לדמוקרטיה, רח’ פינסקר 4, ירושלים

נא למלא את הפרטים הבאים: